Wymiana Tachografów – Zgodnie z Pakietem Mobilności

by

in

Wymiana Tachografów – Zgodnie z Pakietem Mobilności

Od 21 sierpnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy wynikające z tzw. pakietu mobilności, które nakładają na przewoźników obowiązek wymiany starych tachografów na nowocześniejsze modele w pojazdach prowadzących przewozy międzynarodowe.

Etap pierwszy (do 31.12.2024 r.)

Wymiana tachografów analogowych i cyfrowych z pierwszej generacji (wyprodukowanych przed 06.09.2019 r.) jest obowiązkowa dla pojazdów w transporcie międzynarodowym w UE.

Etap drugi (do 19.08.2025 r.): Wymiana tachografów inteligentnych pierwszej generacji na modele drugiej generacji.

Etap trzeci (do 01.06.2026 r.): Wszystkie nowe pojazdy zarejestrowane po tej dacie muszą być wyposażone w inteligentne tachografy drugiej generacji.

Obowiązki i konsekwencje

Wymiana tachografów dotyczy pojazdów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej. Nie dotyczy to przewozów wyłącznie krajowych lub międzynarodowych poza granicami UE. Niewymienienie tachografu grozi zakazem uczestnictwa w transporcie międzynarodowym i wysokimi karami, które mogą sięgnąć 10 000 zł dla przedsiębiorcy i 2 000 zł dla osoby zarządzającej.

Dlaczego warto działać teraz?

Zwłoka w wymianie tachografu może prowadzić do niepotrzebnych kosztów i przestojów w pracy. Wraz ze zbliżaniem się terminów wymiany, ceny urządzeń i koszty montażu mogą wzrosnąć. Dodatkowo, kombinacja wymiany tachografu z okresową kalibracją może przynieść oszczędności zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Zalecamy wszystkim przewoźnikom, aby jak najszybciej rozpoczęli proces wymiany tachografów, by uniknąć przyszłych problemów i dodatkowych kosztów. Dostępność warsztatów oraz urządzeń jest obecnie szeroka, ale może się zmniejszyć w miarę zbliżania się końcowych terminów. Planując odpowiednio wcześniej, możesz zapewnić sprawne i ekonomiczne przejście na nowe systemy.

Dla dodatkowych informacji na temat wymiany tachografów i planowania serwisu, warto skonsultować się z profesjonalnym serwisem tachografów, który pomoże w wyborze odpowiednich urządzeń i zaplanowaniu ich montażu.